ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310265
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  310265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonkhoi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดอนข่อย
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3577-4206
โทรสาร :
  0-3577-4206
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ธันวาคม 2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สราญรมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนข่อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน