ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310266
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  310266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Pakklong Primary School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวไผ่
ตำบล :
  หัวไผ่
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-3538-9156
โทรสาร :
  0-3538-9156
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมหาราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:24:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)


นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน