ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310268
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  310268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watulom(wisutanuson) school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน3มหาราช
ตำบล :
  มหาราช
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-3538-9215
โทรสาร :
  0-3538-9215
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  chonsalasin7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16:36:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)


นายละออง สีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน