ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310269
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  310269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสุเมธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatsumet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-35337087
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  Chumchonwatsumet @gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ


นายทวีศักดิ์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน