ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310273
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  310273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangsagob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางนา
ตำบล :
  บางนา
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-3539-0667,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 00:58:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)


นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน