ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310274
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  310274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbostanukoonsangkakit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากคลองช้าง
ตำบล :
  เจ้าปลุก
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-35776419
โทรสาร :
  0-35776419
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  watbote.wba@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน