ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310275
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  310275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโรงช้าง
ตำบล :
  โรงช้าง
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0-3590-2479
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 สิงหาคา 2477
อีเมล์ :
  jumsomarom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาราชนครใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์


นางสาวภฤตยา ศิริพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน