ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310277
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  310277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suwanjadeeleabooyaanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านขวาง
ตำบล :
  บ้านขวาง
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  035-902668
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:33:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์


นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน