ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310278
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  310278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthatooraetbunyongwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าตอ
ตำบล :
  ท่าตอ
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  0945416932
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา


นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน