ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310281
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  310281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  poprasit(
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  035769269
โทรสาร :
  035768048
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  poprasit.s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:49:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)


นางสุชีลา สุดสังเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน