ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310282
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  310282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATCHAOPLUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเจ้าปลุก
ตำบล :
  เจ้าปลุก
อำเภอ :
  มหาราช
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13150
โทรศัพท์ :
  035-769580
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2477
อีเมล์ :
  watchaopluk_2477@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าปลุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ุ6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)


นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน