ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310285
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  310285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองปลาดุก
ตำบล :
  สิงหนาท
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สิงหนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:35:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน