ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310290
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  310290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lat Bua Luang (nimnualutid)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนตาช้าง
ตำบล :
  พระยาบันลือ
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3526-6101
โทรสาร :
  035266177
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระยาบันลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:17:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)


นายสมยศ มีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน