ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310293
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  310293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโสภณเจติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat sophonjatikaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคู้มักเม่า
ตำบล :
  คู้สลอด
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-35788057
โทรสาร :
  035788057
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คู้สลอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:11:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม


นางสุรัชนา มีใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน