ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรอซีดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310297
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  310297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รอซีดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ROWZEEDEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสุเหร่ารอซีดี
ตำบล :
  คลองพระยาบันลือ
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3578-2315
โทรสาร :
  0-3578-2315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  rawcd@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองพระยาบันลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรอซีดี


นายสมนึก จิตรีปลื้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรอซีดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน