ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310300
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  310300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากคลองเมฆขลา
ตำบล :
  ลาดบัวหลวง
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  0-3537-9181
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/11/2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดบัวหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:11:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์


นายสุรชัย ชมวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน