ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310302
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  310302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดประทุมคงคาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlatprathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านตาช้าง
ตำบล :
  หลักชัย
อำเภอ :
  ลาดบัวหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  latprathum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอลาดบัวหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:10:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม


นางนงลักษณ์ มีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน