ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีประชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310308
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  310308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีประชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsripracha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบัวชม
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  035257259
โทรสาร :
  035257259
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  sripracha2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีประชา


นางกุสุมา ยี่ภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน