ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310309
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  310309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวงษ์สวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Wong Sawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลอง 27
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์


นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน