ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกลางคลอง 27
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310310
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  310310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กลางคลอง 27
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klangklong27
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลอง 27
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3535-5040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิ.ย. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังชลสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:52:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกลางคลอง 27


นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน