ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคอตันคลอง 27
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310311
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  310311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คอตันคลอง 27
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kotunklong27
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลอง 27
ตำบล :
  สนับทึบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  kotunklong27_school@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนับทึบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคอตันคลอง 27


นายวสันต์ แคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอตันคลอง 27

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน