ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310312
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  310312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlumdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำแดง
ตำบล :
  หันตะเภา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  035-799104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันตะเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำแดง


นางชุลี รุ่งพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน