ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310313
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  310313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JAROONKIMLEEKITJATRONANUSORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดตาดง
ตำบล :
  ลำตาเสา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3579-9218
โทรสาร :
  0-3579-9218
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2447
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำตาเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์


นายบุญเลิศ เพชรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน