ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310314
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  310314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsukantaram (Sukantawittayakan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสาวังคา
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3526-9466
โทรสาร :
  0-3526-9466
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ก.ค. 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)


นายธนศักดิ์ เปาริก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน