ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิวาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310315
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  310315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศิวาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsiwaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3575-0317
โทรสาร :
  0-3575-0317
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  Watsiwaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศิวาราม


นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน