ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310316
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  310316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3525-4013
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)


นางประคอง ฐิตะสุต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน