ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310317
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  310317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อตาโล่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Babotalo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ่อตาโล่
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-5010
โทรสาร :
  035275010
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย. 2483
อีเมล์ :
  Banbotalo M.4@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:02:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่


นายคณิต ไผ่พูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน