ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310318
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  310318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huayjorakhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยจระเข้
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0927178911
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)


นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน