ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมุสลิมบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310319
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  310319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มุสลิมบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  musalimbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านรางน้ำใส
ตำบล :
  บ่อตาโล่
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-1797
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  saranya03377@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ;วังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อตาโล่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมุสลิมบำรุง


นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน