ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310320
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  310320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanchang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านลำตาเสา
ตำบล :
  ลำตาเสา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-5002
โทรสาร :
  035275002
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฏาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำตาเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2563 เวลา 08:31:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านช้าง


นายชาญชัย ศาลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน