ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310321
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  310321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะทุ่มลาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Krathum Lai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านไดนกยาง
ตำบล :
  ลำตาเสา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-5309
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองตำบลลำตาเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:08:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย


นางชะโลม คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน