ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมจริยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310322
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  310322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมจริยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattamajariya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองสิบ
ตำบล :
  ข้าวงาม
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-357-99-548,0-35750074
โทรสาร :
  035799548
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/12/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ข้าวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมจริยา


นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน