ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310323
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  310323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังน้อยวิทยาภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangnoiwittayapum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนราวัลย์
ตำบล :
  ลำตาเสา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-1290
โทรสาร :
  035271118
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/12/2476
อีเมล์ :
  mai9040@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียบวังคชสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำตาเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ


นายอำพล โงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน