ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310324
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  310324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prainsuksa Klomsakul Utid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านประตูน้ำพระอินทร์
ตำบล :
  พยอม
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13180
โทรศัพท์ :
  0-3536-1228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  prainsuksaschool2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มมหาจุฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:34:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)


ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน