ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310325
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  310325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยมนาตามธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyormanatamthum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองแขก
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-35902487
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวังชลสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม


นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน