ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310326
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  310326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suwapan Sanitwong Pittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองแขก
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  094-5598592
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  swp10139@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวังชลสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา


ดร.ฮินดล เดชเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน