ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310327
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  310327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watladsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลาดทราย
ตำบล :
  ลำไทร
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  035271935
โทรสาร :
  035 - 271935
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ต.ค. 2477
อีเมล์ :
  ladsai_sch@msn.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดทราย


นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน