ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310328
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  310328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุฎีประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkudeeprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวคลอง
ตำบล :
  ลำไทร
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3574-4934, 0-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาจุฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:18:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์


นางมณฑา รักธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน