ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310329
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  310329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lampraya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองแปด
ตำบล :
  วังจุฬา
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  Watlampraya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังจุฬา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:14:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)


นายณพงศ์ เลื่อมใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน