ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310331
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  310331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmonthonprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน-
ตำบล :
  วังน้อย
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3527-2405
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาจุฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)


นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน