ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310332
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  310332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิทธิพยากรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sittipayagorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองสี่
ตำบล :
  วังน้อย
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3575-0079
โทรสาร :
  035750079
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2483
อีเมล์ :
  gunmua2505@obecmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์


นางกัลยรัตน์ เมืองสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน