ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310333
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  310333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพะยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADPAYOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดพะยอม คลองสอง
ตำบล :
  พยอม
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3570-0872
โทรสาร :
  0-3570-0872
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  wadpayom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพะยอม


นางจุฑามณี เมยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน