ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310334
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  310334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชลประทานอนุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHONPRATAN ANUKROH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านประตูน้ำพระอินทร์
ตำบล :
  พยอม
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  0-3536-1330
โทรสาร :
  0-3536-1330
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  cholpratan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาจุฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 10:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์


นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน