ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคู้สลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310339
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  310339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคู้สลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatCoosalord School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคู้สลอด
ตำบล :
  สามตุ่ม
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3525-5059
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สามตุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:45:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคู้สลอด


นายสุเทพ อินตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สลอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน