ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310340
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  310340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHRUSTWITTHAYAKAN MITAPABTI 57
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  บ้านหลวง
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3525-5162
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  Charug57@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:52:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)


นายพิสูจน์ วันละคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน