ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310342
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  310342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ้าเจ็ดใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเจ้าเจ็ด
ตำบล :
  เจ้าเจ็ด
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3578-6268
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:06:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน


นายวีรพล ขาวสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน