ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310347
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  310347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแถววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthaeowitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแถว
ตำบล :
  บ้านแถว
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3578-6139
โทรสาร :
  0-3578-6357
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  www.banthaeo_sena@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าเจ็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:59:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร


นายวีระชัย เกิดประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน