ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310356
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  310356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBOATSUPAPITAYAKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  บ้านกระทุ่ม
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3539-6115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค. 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลบ้านกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:24:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน