ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310359
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  310359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaweang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  หัวเวียง
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3539-6085
โทรสาร :
  0-3539-6085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:18:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวเวียง


นายไพศาล ไหวฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเวียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน