ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310365
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  310365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจรเข้ไล่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjorakheilai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจรเข้ไล่
ตำบล :
  ดอนทอง
อำเภอ :
  เสนา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13110
โทรศัพท์ :
  0-3525-5163
โทรสาร :
  035255163
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/11/2474
อีเมล์ :
  jorakheilai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:42:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่


นายประยูร กิจสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้ไล่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน